Smittläge i kommunen vecka 5

Bild

Läget i Region Dalarna den 11 februari:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 63 435
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 59
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 6
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 1
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 241*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 2021

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

För mer information om smittspridningen i Dalarna, gå in på Region Dalarnas sida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022