Smittläge i kommunen vecka 6

Bild

Läget i Region Dalarna den 17 februari:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 64 235
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 72
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 3
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 1
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 243*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 2 089

För mer information om smittspridningen i Dalarna, gå in på Region Dalarnas sida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022