Gå föräldrautbildning i vår

Vi vill ge dig som förälder kunskaper och färdigheter som kan hjälpa till att skapa goda och trygga relationer till medföräldern och till era barn. Därför anordnar vi ABC föräldrastödsträffar. ABC står för Alla Barn i Centrum och i vår har vi en kurs i Vansbro.

Bild

Alla föräldrar med barn i åldern tre till tolv år är välkomna att gratis gå på våra ABC föräldrastödsträffar. Syftet är att stärka relationen mellan dig och dina barn, samt att bidra till en positiv utveckling för barnet.

  • Innehållet i ABC utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention och omfattar fyra träffar under våren.
    Dessutom ingår en återträff vid ett senare tillfälle.
  • Träffarna är gratis och vi bjuder på fika.
    Behöver du hjälp med barnpassning medan du går på gruppträffarna så försöker vi att hjälpa till med det också.
  • Kursledarna heter Ida Hansson, familjebehandlare och Erina Danielsson, dagbarnvårdare

Vårens kurs hålls i Pelarsalen på Medborgarhuset i Vansbro
10 mars, 24 mars, 7 april, 21 april
Klockan 17:30 - 20:00, alla tillfällen.
Anmäl dig senast den 8 mars.

Anmälningsformulär Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022