Vansbro kommun flaggar för Ukraina

Kommunen önskar visa sitt stöd för Ukrainas folk mot bakgrund av den pågående ryska invasionen genom att hissa den ukrainska flaggan.

Ukrainas flagga

Det är kommunstyrelsens ordförande Stina Munters som fattat beslut om att från och med fredagen den 4 mars ska kommunen hissa Ukrainas flagga.

Beslutet fattades efter samråd med gruppledarna för samtliga politiska partier i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022