Dags att nominera kultur- och naturpristagare

Vårt kulturpris delas ut varje år till någon eller några som gjort bra och viktiga saker
inom kulturområdet.
Vårt naturpris delas ut varje år till någon eller några som gjort bra och viktiga saker inom området natur och miljö. Nu är det dags att skicka in dina nomineringar.

Den eller de som får priset ska ha en personlig anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom respektive område som varit till nytta för kommunen och invånarna. Pristagaren behöver inte bo i kommunen, men ska ha en tydlig koppling hit. Det kan vara en person eller en grupp. Priserna delas ut av kommunfullmäktige i samband med nationaldagsfirandet.

Skicka in din nominering senast den 16 mars!
Enklast skickar du in din nominering via vansbro.se/kulturpris2022 alternativt vansbro.se/naturpris2022
Det går också bra att skicka nomineringen till vansbro.kommun@vansbro.se,
eller:
Vansbro kommun
Medborgarhuset
786 31 Vansbro

Senast uppdaterad: 9 mars 2022