Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 15 mars 2022. Hela protokollet från mötet finns på Protokoll och kallelser kommunstyrelsen Länk till annan webbplats..

Bild

Ärende: Sent yrkande i löneöversynen 2022 från Kommunal Bergslagen

Kommunal har inkommit med ett yrkande i löneöversynsprocessen för 2022.

Ytterligare satsningar på löner i Vansbro kommun verkar positivt på möjligheterna att rekrytera och behålla personal. Lönekartläggningen har kunnat förklara de löneskillnader som finns men samma trend återfinns i Vansbro kommun som i övriga landet, att kontaktyrken ofta är lågt värderade.

Beslut: Kommunstyrelsen bifaller yrkandet och avsätter medel för satsningen och satsningen hanteras som ett generellt påslag.

Handläggare: Personalchef Lillemor Tännström, e-post lillemor.tannstrom@vansbro.se

Ärende: Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insatser 2021

Enligt patientsäkerhetslagen ska kommunen varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Den innehåller en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen varje månad redovisa en handlingsplan gällande elevhälsan.

Handläggare: Enhetschef för elevhälsan Elisabeth Hekkala, e-post elisabeth.hekkala@vansbro.se


Senast uppdaterad: 16 mars 2022