Läget i kommunen kopplat till kriget i Ukraina

Vansbro kommun förbereder sig nu för att ta emot ukrainska flyktingar genom att inventerar boende i kommunen.

Ukraina

Ukrainas flagga

I dagsläget finns väldigt lite information om hur många som kan tänkas komma och när i så fall det kan bli aktuellt.
Kommunen har dock redan bildat en stab som arbetar med frågorna kring boende, skola och annan omsorg som kan behövas när man kommer som nyanländ till Vansbro.

- Det är viktigt att vi har ett helhetsgrepp om situation, så vi är beredda den dagen vi tar emot de ukrainska flyktingarna, säger Catarina Willman, kommunchef.

Under de senaste veckorna har redan ett antal flyktingar har kommit till Vansbro.
De har inte fått sina boendeplatser från kommunen, utan genom privata initiativ.
Vi uppmanar dem, som inte redan gjort det, att kontakta kommunen på mail: stab@vansbro.se för att de ska få bästa möjliga förutsättningar till skola, vård och annan nödvändig hjälp.

Frågor kring kriget i Ukraina

Senast uppdaterad: 24 mars 2022