Bokslutskommuniké 2021

Svenska sedlar.

Kommunens resultatet för 2021 är nu klart. Resultatet blev ett överskott på 28,1 miljoner kronor vilket är 19,2 miljoner kronor bättre än budget.

Kommunen överskott beror på ökade skatteintäkter och den redovisningstekniska hanteringen av skyddsvallen. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 6 procent, betydligt högre än kommunens mål på 2 procent.
Även utan redovisningen av skyddsvallen hade målet nåtts, men då hade andelen uppgått till 3,6 procent.
Detta gör att kommunen står starkare efter året att möta framtidens utmaningar och till större del finansiera kommande investeringar själv för att slippa låna pengar.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022