Inget flyktingmottagande i dagsläget

Senaste tiden har antalet flyktingar från Ukraina till Sverige minskat. Med anledning av det har Migrationsverket ett minskat behov av boendeplatser.

Ukraina

Ukraina

Det innebär att det inte väntas några flyktingar till Vansbro den närmaste tiden. Detta kan komma att ändras med kort varsel.
Kommunens stabsfunktion jobbar fortfarande med och planerar för ett mottagande av flyktingar, men nu på ett mer långsiktigt perspektiv.

Behovet av hjälp till Ukraina är fortfarande stort. Vill du bidra?
Gå in på vår sida Vill du hjälpa till?

Senast uppdaterad: 31 mars 2022