Gratis hälsoundersökning till nyanlända ukrainare

Kommer du i kontakt med medborgare från Ukraina?
Då kan detta vara bra att känna till:

Hälsosamtal

Hälsosamtal

  • Vuxna som vistas i Sverige har rätt till vård som inte kan vänta
  • Barn och unga upp till 18 år har rätt till vård, tandvård och vaccinationer på samma villkor svenska medborgare.
  • Vaccin mot covid-19 är kostnadsfritt för alla vuxna och barn från 12 år

Just nu vistas många ukrainare i Sverige på ett vanligt turistvisum, vilket gör att de inte kommer i kontakt med vården via Migrationsverket.
Nyanlända ukrainska medborgare, oavsett migrationsstatus, erbjuds en gratis hälsoundersökning. Syftet med hälsoundersökningen är att erbjuda en genomgång av hälsan och ge information om rättigheter om sjukvård. Tolk beställs till besöket. I hälsoundersökningen ingår samtal och provtagning.

Om den person som du kommer i kontakt med inte fått en kallelse till hälsosamtal:
Kontakta Asyl-och migranthälsa Dalarna för att boka en tid.
Telefon: 0225-49 65 96
E-post: asylochmigranthalsa.dalarna@regiondalarna.se
Läs mer på Region Dalarnas hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 april 2022