Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion

I Dalarna ska ungas drivkraft tas tillvara. Unga ska ha makt att forma sina liv och ges möjlighet att ta plats i tillväxtarbetet. Unga ska känna att i Dalarna har de goda möjligheter till utbildning och arbete.

Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion

Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion

Sedan 2015 har det i Region Dalarna funnits en särskild ungdomsstrategi som heter ” Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion”. Samtliga kommuner i Dalarna har skrivit under en avsiktsförklaring som beskriver hur man avser arbeta för att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion.

Uppföljningen av målsättningarna i ungdomsstrategin sker med hjälp av den omfattande ungdomsenkäten LUPP. I enkätresultaten kan vi få en bild av hur väl Dalarna lyckas med att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Enkätens frågor är indelade i kapitel om fritid, skola, familjen, hälsa, trygghet, samhälle och demokrati, arbete, framtid. Senaste LUPP-enkäten genomfördes i samtliga dalakommuner senhösten 2021. Inom kort har vi en lokal rapport specifikt med Vansbros resultat.

https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/sarskilda-satsningar/ungdomsstrategiskt-arbete/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.mucf.se/lupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 13 april 2022