De får årets naturpris och kulturpris

Varje år delas ett naturpris till någon eller några som gjort bra och viktiga insatser inom natur och miljö, samt kulturpris till någon eller några som gjort bra och viktiga saker inom kulturområdet i kommunen. Under våren har allmänheten nominerat och nu har årets pristagare utsetts. Naturpriset 2022 tilldelas Bengt Brandt och kulturpristagaren heter Jonas Hansson.

Den som får något av priserna ska ha en personlig anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom respektive område som varit till nytta för kommunen och invånarna. Pristagaren behöver inte bo här. Det kan vara en person eller en grupp av personer. Priserna består av 10 000 kronor vardera samt diplom.
Prisutdelningen sker i samband med årets nationaldagsfirande som i år arrangeras av Vansbro hembygdsförening.

Naturpriset 2022 tilldelas Bengt Brandt

”För sitt genuina och ideella engagemang med att året runt uppföra och underhålla fina rastplatser och friluftsstråk i naturen omkring Vansbro. Med sina insatser gör Bengt kommunens naturmiljöer lättillgängliga och bidrar till ett aktivt friluftsliv till nytta och glädje för såväl invånare som besökare.”

Kulturpriset 2022 tilldelas Jonas Hansson

”För sitt fina, musikaliska artisteri i vilket han skapar både musik och gemytliga sammanhang till glädje för många i vår kommun. Med inbjudande och munter energi – och ofta spelande dragspel – sprider Jonas på ett förtjänstfullt sätt glädje och trivsel varhelst han underhåller.”

Senast uppdaterad: 13 april 2022