Städning av gator och trottoarer

Arbetet med att sopa kommunens gator och torg från sand och grus har påbörjats.

Bild
Senast uppdaterad: 20 april 2022