Avstängd bro

Bron över Västerdalenälven vid Järna stängs för reperation.

Hulån

Hulån

Från den 13 juni till den 15 juli kommer bron att vara avstängd. Gående och cyklister tillåts passera arbetsplatsen på ansvisad plats. Fordonstrafiken kommer ledas om enligt bilden.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022