Suicidprevention i Vansbro kommun

Generellt mår Sveriges befolkning bra, samtidigt som allt fler uppger att de har en psykisk ohälsa i form av oro, stress, sömnbesvär och ångest.

Ta det på allvar

Ta det på allvar.

I Dalarna tar ungefär 50 personer sina liv per år och merparten av dem som dör är män. Suicid och psykisk ohälsa är något som berör hela samhället och inte minst bland dem som förlorat en närstående.
Flera kommuner i Dalarna saknar ett systematiskt arbete kring suicidprevention på samma gång som länet påvisar höga suicidtal. Sedan en tid tillbaka genomförs därför ett riktat arbete för att förstärka samverkan med vårdcentral, psykiatri, räddningstjänst, ambulans och polis.
Syftet med arbetet är att genom ökad kunskap ska fler verksamheter inom kommunen kunna upptäcka psykisk ohälsa, ställa frågor och agera.
Att främja psykisk hälsa bland invånare i Vansbro kommun är ett komplext arbete där alla gemensamma krafter behövs därför kommer även näringsliv, föreningar och brukarorganisationer inkluderas allt eftersom.

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar?
Om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv är det viktigt att du gör något direkt. Läs mer på 1177.se.
Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar? - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Texter om suicidstankar och om att stötta någon med självmordstankar.
https://www.umo.se/att-ma-daligt/sjalvmordstankar/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 31 maj 2022