lex Maria-anmälan och EMI

Elevhälsans medicinska insats (EMI) hade, på grund av bristande bemanning, under en längre tid inte kunnat utföra vissa av sina uppgifter.

Barn på äng

Barn på äng

Av den anledningen beslutade sektorchef Lars Lisspers att en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skulle göras.

Inspektionen för vård och omsorg bedömer nu att elevhälsans medicinska insats har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår EMIs slutsatser som rimliga. EMI har gjort åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Läs mer om ärendet i artikel Vansbro kommun lex Maria anmäler sig själva

Vid frågor eller förtydliganden kontakta:

Lars Lisspers
Sektorchef
lars.lisspers@vansbro.se

Senast uppdaterad: 4 juli 2022