Välkommen på utbildning: god man och förvaltare

Publicerad: 2 september 2022

Efter pandemin är det stor brist på gode män och förvaltare i norra Dalarna. Den 21 september anordnas därför en utbildning på Mora folkhögskola för dig som är intresserad av uppdraget.

- Som god man kan du göra en mycket värdefull insats för en annan människa, och just nu är behovet stort. Under utbildningen får du lära dig mer om vad som förväntas av dig och vad du kan tänka på i din roll som god man, säger Annelie Björkman, chef på Överförmyndarkansliet i Mora kommun.

Vad är en god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare gör du en värdefull insats för personer som på grund av hälsoskäl behöver hjälp med att sköta sina rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter.

- En god man eller förvaltare kan hjälpa till att ansöka om det stöd och den vård man kan behöva för att klara sin vardag. Det kan också handla om att hjälpa till att bevaka en persons juridiska och ekonomiska rättigheter, säger Annelie Björkman.

Att vara god man är till stor del ett ideellt uppdrag. Men du har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

För att bli god man eller förvaltare behövs inte några specifika förkunskaper inom ekonomi eller juridik. Däremot är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur samhället fungerar och hur man sköter privatekonomin på ett bra sätt.

- Du kan till exempel behöva ha koll på vilken myndighet du ska vända dig till för att huvudmannen ska få rätt vård eller stöd. Sen måste den ekonomiska årsredovisningen alltid stämma, så en god förståelse för ekonomi är en fördel, säger Annelie Björkman.

Utbildning för god man och förvaltare

Plats: Mora Folkhögskola
Datum: 21 september
Tid: 08.30-16.00.

Utbildningen är kostnadsfri, vi bjuder på lunch och fika.

Anmälan
Anmäl dig senast 14 september genom att ringa 0250-263 50 eller e-posta till overformyndaren@mora.se

Senast uppdaterad: 2 september 2022