Stöd för anhöriga

Vansbro kommun erbjuder stöd på olika sätt till dig som vårdar eller hjälper en anhörig.
Kontakta anhörigsamordnare Lovisa Berglund via e-post lovisa.berglund@vansbro.se eller telefon 0281-75248.

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan få stöd, råd och avlastning genom kommunens anhörigstöd på olika sätt.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022