Vad gör Vansbro kommun för att förbättra skolan?

Skolchef Lars Lisspers listar goda exempel på vad som görs för att förbättra skolan och skolresultaten i kommunen.

Lars Lisspers

Lars Lisspers

  • Vi har god samverkan med våra fackliga och där vi jobbar med kompetensförsörjning, arbetsmiljö, arbetstider, arbetsbelastning och arbetsorganisation
  • Utbildning av lärare i samverkan med högskolor
  • Fortbildning av lärare och den personal som finns i verksamheten
  • Utveckling av elevhälsan med alla sina professioner
  • Utveckling av elevers lärmiljöer och hela studiesituation i kommunen
  • Vi har helhetsperspektiv från förskolan till gymnasiet
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Utveckling av analysarbete i verksamheten
  • Föräldrautbildningar

Vid frågor kontakta:

Lars Lisspers
Skolchef
lars.lisspers@vansbro.se

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022