En vecka fri från våld

En vecka fri från våld 2022 hålls mellan den 21-27 november. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld.

Under En vecka fri från våld ordnas en rad aktiviteter runt om i landet av MÄN:s lokalgrupper och Unizons jourer.
Läs mer om En vecka fri från våld i Facebook-eventet här Länk till annan webbplats.!

De senaste fem åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera.

I Vansbro kommun händer följande:

Måndagen 21 november kl. 17:00-18:00 ges det till alla kommunens medborgare tillfälle att komma på Andreas Jonssons föreläsning. Föreläsningen är gratis.

Måndagen 21 november kl. 15:00-19:00 håller Kvinnojouren Marie Öppet Hus på Odd Fellowgatan.

Lördagen den 26 november kl.18:00-21:00 har vi tillsammans med flera av våra fantastiska musiker i vår bygd, Järna live, och Café Unikum bjudit in till öppen scen, där man får vara den man är med det man kan.

Senast uppdaterad: 21 november 2022