Dalavind AB ansöker om vindkraft

DalaVind AB har lämnat in en miljöanmälan för nedmontering av befintligt och uppförande av ett nytt vindkraftverk i Äppelbo

Vindkraft

Vindkraft

Bygglov har sökts för det nya verket.
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ges berörda grannar och enskilda, myndigheter och organisationer tillfälle att yttra sig.
Läs mer hur du kan göra det på sidan Synpunkter på ärenden. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022