Dalavind AB ansöker om vindkraft

Den 1 juni har tidigare varit deadline för svarstiden, men kommunen har förlängt den till 8 juli.

Vindkraft

Vindkraft

Bygglov har sökts för det nya verket.
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ges berörda grannar och enskilda, myndigheter och organisationer tillfälle att yttra sig.
Läs mer hur du kan göra det på sidan Synpunkter på ärenden. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 juni 2022