Jobben fortsätter att bli fler i Vansbro kommun

Publicerad: 2 december 2022 Uppdaterad: 5 december 2022

Vansbro kommun har en lång tid haft en god utveckling när det gäller antal jobb.

En gång per år presenterar Statistiska Centralbyrån de senaste sifforna på jobbens utveckling i Sveriges kommuner. Med det inräknas alla de boende i kommunen eller inpendlare som har sin arbetsplats i Vansbro kommun.

Det senaste året har jobben ökat med 99 stycken. De branscher som utmärker sig är handel med +37 och industri (tillverkning och utvinning) med +53.

Den långsiktiga trenden är också mycket positiv förutom ett litet tapp under pandemiåret 2020. Mellan åren 2009 till 2021 har jobben ökat med 402 stycken vilket är en ökning med 14,5%.

Här är det återigen handel och industri som står för de största ökningarna. Handel +334 och industri +121.

Det är en fantastisk utveckling för en liten kommun som vår och om inte lågkonjunkturen vi är i början av blir för djup så är vi bara i början av en tid av fortsatt stark tillväxt. Det är i det privata näringslivet som tillväxten av jobben sker. Jag har inte all historisk data men jag skulle tro att vi aldrig har haft så många som arbetar inom handel som vi har idag. Och att industrin fortsätter att anställa fler och fler är ett riktigt styrkebesked för branschen då industrin på riksplanet samma tidsperiod har minskat antalet anställda mycket.

Offentlig sektor har minskat något mellan 2009-2021 vilket kanske är rimligt utifrån att befolkningen i kommunen minskat med cirka 70 personer från 2009 tills idag. När man läser sådan här statistik är det viktigt att inte haka upp sig på enskilda år och branscher då det kan svänga ganska mycket till synes oförklarligt, utan att titta på längre tid och den totala utvecklingen.

-Oskar Lundgren, näringslivschef Vansbro kommun.

I samband med vetskapen om att de närmaste årens stora pensionsavgångar inte kan vägas upp av antalet elever som går ut skolan, så blir det när vi ser dessa positiva siffror väldigt tydligt att vårt riktade arbete med kompetensförsörjningen är oerhört viktigt. Naturligtvis för att arbetsgivarna ska kunna hitta arbetskraft till sina verksamheter men det handlar också om kommunens framtid och välstånd.

– Maria Stam, projektledare kompetensförsörjning Vansbro kommun.

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Handel

239

240

242

281

300

305

327

370

403

438

495

536

573

Energiförsörjning; miljöverksamhet

7

3

9

9

9

9

9

12

10

10

7

13

14

Offentlig förvaltning och försvar

82

80

88

90

82

87

85

89

103

111

124

116

117

Information och kommunikation

12

11

30

24

20

19

17

16

17

11

15

15

13

Kulturella och personliga tjänster m.m.

96

96

107

111

104

98

97

95

102

103

92

108

103

Jordbruk, skogsbruk och fiske*

165

167

210

208

207

205

206

162

190

160

168

185

186

Tillverkning och utvinning

615

662

724

685

670

655

665

684

709

696

715

683

736

Utbildning

263

259

284

285

279

283

289

322

323

310

318

288

289

Fastighetsverksamhet

31

37

29

32

38

31

31

35

32

33

36

34

37

Byggverksamhet

259

251

279

251

249

232

224

227

245

273

245

270

293

Hotell- och restaurangverksamhet

60

54

51

54

56

51

53

54

51

46

51

54

56

Företagstjänster

156

151

148

137

139

151

122

111

121

131

141

137

140

Okänd verksamhet

54

57

40

40

49

67

53

40

46

38

55

46

39

Vård och omsorg; sociala tjänster

615

605

544

566

585

584

597

621

575

529

547

501

502

Transport och magasinering

95

89

93

74

74

57

48

51

53

54

73

70

57

Finans- och försäkringsverksamhet

8

9

12

9

10

8

8

9

6

5

5

4

4

Summa

2757

2771

2890

2856

2871

2842

2831

2898

2986

2948

3087

3060

3159

Data från SCB. Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) efter region (Vansbro kommun)

Senast uppdaterad: 5 december 2022