Ett nytt högkostnadsskydd införs

Den 1 januari 2023 införs i Dalarna nya patientavgifter för hjälpmedel kopplat till ett högkostnadsskydd.

Högkostnadsskyddet innebär att det finns en gräns för hur mycket du behöver
betala i patientavgift för hjälpmedel under en period på tolv månader.
När du betalat sammanlagt 1300 kronor på mindre än tolv månader får du ett
frikort. Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av den
tolvmånadersperioden, räknat från ditt första besök.
Läs mer på Hjälpmedel. Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: 5 december 2022