Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Ett nytt högkostnadsskydd införs

Den 1 januari 2023 införs i Dalarna nya patientavgifter för hjälpmedel kopplat till ett högkostnadsskydd.

Högkostnadsskyddet innebär att det finns en gräns för hur mycket du behöver
betala i patientavgift för hjälpmedel under en period på tolv månader.
När du betalat sammanlagt 1300 kronor på mindre än tolv månader får du ett
frikort. Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av den
tolvmånadersperioden, räknat från ditt första besök.
Läs mer på Hjälpmedel. Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: 5 december 2022