Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Markundersökning för ny detaljplan

Nu påbörjar Vansbro kommun arbetet med att undersöka möjligheten till ny detaljplan för Bagaren 1,9 och 10 i centrala Vansbro.

Bild

Ortofoto över Vansbro västra, där planområdet är markerat med blåvit linje

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Området ligger längst med Norra Allégatan i centrala Vansbro och omfattar fastigheterna Bagaren 1, Bagaren 9 och Bagaren 10.

Borrning kommer att genomföras under vecka 50 och framåt. Arbetet förväntas inte störa närboende eller påverka på något sätt, utan vi vill bara informera er om vad som händer på området. Syftet med undersökningen är att säkertsälla att marken är lämplig för flerbostadshus.

Läs mer om den pågående planeringen på Detaljplan för Bagaren 1, 9 och 10.

Senast uppdaterad: 12 december 2022