Kommunfullmäktige i korthet

Publicerad: 20 december 2022

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 19 december 2022. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Val av fullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026

Kommunfullmäktige har att utse ett presidium för fullmäktige. Presidiet består av en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Beslut: Kommunfullmäktige utser följande personer att ingå i kommunfullmäktiges presidium:

1. Nils-Erik Edlund (S), ordförande
2. André Ihlar (KD), 1:e vice ordförande
3. Fredrik Hallkvist (M), 2:e vice ordförande

Handläggare: Kommunsekreterare Mikael Granath, e-post mikael.granath@vansbro.se

Ärende: Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2023-2026

Kommunfullmäktige har att utse en kommunstyrelse. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. Vidare består kommunstyrelsen av femton ersättare.

Beslut: Kommunfullmäktige utser följande personer till kommunstyrelsen:

 1. Marcus Kock (S), ledamot och ordförande
 2. Pär Skagerling (M), ledamot och 1:e vice ordförande
 3. Torsten Larsson (KD), ledamot och 2:e vice ordförande
 4. Karl-Henrik Björklund (M), ledamot
 5. Kurt-Lennart Karlsson (V), ledamot
 6. Stina Munters (C), ledamot
 7. Lars-Olov Liss (C), ledamot
 8. Nathalie Larsson Berglund (KD), ledamot
 9. Nall Lars-Göran Andersson (S), ledamot
 10. Lina Olsson (S), ledamot
 11. Anneli Hultgren (C), ledamot
 12. Anna Pollack (M), ersättare
 13. Rikard Steffansson (M), ersättare
 14. Gunnel Gustafsson (V), ersättare
 15. Jonas Skoglund (C), ersättare
 16. Leif Nilsson (C), ersättare
 17. Dan Hellenberg (KD), ersättare
 18. Josephine Bornlöf (KD), ersättare
 19. Jennie Johansson (S), ersättare
 20. Anders Edlund (S), ersättare
 21. Monica Ericsson (S), ersättare
 22. Fredrik Magnusson (M), ersättare
 23. Magdalena Busk (M), ersättare
 24. Lovisa Berglund (C), ersättare
 25. Jon Lind (KD), ersättare
 26. Karin Sjöberg (S), ersättare

Handläggare: Kommunsekreterare Mikael Granath, e-post mikael.granath@vansbro.se

Ärende: Val av styrelse för Stiftelsen Vansbrohem för mandatperioden 2023-2026

Kommunfullmäktige har att utse en styrelse för Stiftelsen Vansbrohem. Styrelsen består av fem ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande. Vidare består styrelsen av fem ersättare

Beslut: Kommunfullmäktige utser följande personer till styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem:

 1. Pär Skagerling (M), ordförande
 2. Anneli Hultgren (C), vice ordförande
 3. Fredrik Magnusson (M), ledamot
 4. Kurt-Lennart Karlsson (V), ledamot
 5. Johan Nyberg (KD), ledamot
 6. Monica Ericsson (S), ersättare
 7. Solveig Hellström (S), ersättare
 8. Per Arne Hallkvist (M)
 9. Sören Johansson (C)
 10. Mattias Berglund (KD)

Handläggare: Kommunsekreterare Mikael Granath, e-post mikael.granath@vansbro.se

Senast uppdaterad: 20 december 2022