VA- och avfallstaxa 2023

Dala Vatten och Avfall säkerställer och utvecklar en fungerande dalavardag samtidigt som vi behöver förhålla oss till en omvärld med ökade priser.

VA- och avfallsverksamheterna betalas via fastställda avgifter (taxor) som beslutas av Kommunfullmäktige.

Avfall
Den nya avfallstaxan höjs med 5% vilket innebär +13 kronor per månad för det vanligaste abonnemanget. Höjningen beror bland annat på ökade kostnader i samband med transporter samt ökade kostnader för hantering av avfallet, exempelvis vid förbränning. Genom att sortera mera kan du som kund byta till ett billigare avfallsabonnemang.

Vatten och avlopp
I Vansbro kostar en liter dricksvatten 7,9 öre. Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 5%. Det motsvarar en ökning med 47 kronor/månad för en villakund ansluten till vatten och spillvatten med en uppskattad årsförbrukning på 150 kubik.

Höjningen beror bland annat på ökade materialkostnader, ett höjt ränteläge och ökade avskrivningskostnader. Vid nyanslutning till VA-nätet betalas en anläggningsavgift, som är en engångsavgift, den höjs med 5%.

Du kan läsa mer om taxorna på dalavattenavfall.se/taxor Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 22 december 2022