Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Miljonprojekt ska motverka problematisk skolfrånvaro

Tillsammans med Storfors och Forshaga har Vansbro kommun landat ett EU-projekt på 17,7 miljoner kronor. Under tre år kommer kommunerna att jobba intensivt för att förebygga problematisk skolfrånvaro.

PIA (Promote Health, Important choices and Attendence) är ett EU-projekt som handlar om att förebygga skolavhopp och problematisk skolfrånvaro och möjliggöra väl avvägda gymnasieval. Kommunerna vill utveckla ett hållbart arbetssätt och samverkansformer kring de elever som behöver extra insatser för att klara sin utbildning i grundskolan.
Målet är att fler elever ska slutföra grundskolan med gymnasiebehörighet. Man kommer bland annat att jobba med elevernas förmåga att göra väl underbyggda framtidval och öka förmågan att fatta bra beslut kring hälsa och livsstil.

- Projektet med skolfrånvaro ligger helt i linje med de orsaker som vi ser vara ett stort problem för elever i Vansbro kommun som inte når gymnasiebehörigheten i årkurs 9. Detta skapar ofta en dålig start för fortsatta studier och arbete, säger Lars Lisspers skolchef i kommunen.

Insatserna kommer att riktas individuellt mot de elever som idag inte alls är i skolan eller har hög frånvaro. Det kan handla om motivationssvårigheter, fysisk eller psykisk ohälsa eller andra psykosociala svårigheter. Projektet vänder sig även till elever som ligger i riskzonen för hög frånvaro, men också till alla elever för det förebyggande och främjande arbetet.
Även lägre frånvaro kan bli ett problem för enskilda elever. Tio procents frånvaro under 20 veckor blir nästan fyra hela veckor på ett skolår medan 20 procents frånvaro är ungefär två månader.
PIA är ett projekt inom Socialfondsprogrammet ESF+ som startar i februari 2023 och pågår till december 2026.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023