Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Byggprojektet Bäckaskog

Vad händer på bygget nuförtiden?

Hur långt har man kommit och vad planeras framöver?
Läs mer på projektets hemsida! Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 januari 2023