Bokslutskommuniké 2022

Svenska sedlar.

Under 2022 har skatteintäkterna fortsatt varit högre än antagit i budget men kommunens kostnader har ökat vilket gör att resultatet blir negativt.

Här kan du läsa en kortfattad version av resultatet för 2022.

Senast uppdaterad: 24 mars 2023