Ny sektorchef inom äldreomsorgen

Vansbro kommun har utsett en ny sektorchef i äldreomsorgen, Frida Hellberg.

Frida Hellberg - Sektorchef

Frida Hellberg - Sektorchef

Fridas tjänst är en testverksamhet tillsammans med Region Dalarna där tjänsten som sektorchef delas med verksamhetschef för vårdcentral Vansbro.

Syftet är att stärka primärvården och främja samarbetet mellan äldreomsorgen, hemsjukvården och vårdcentralen i god och nära vård.

  • Skapa närmare samverkan mellan vårdcentralens läkare och kommunens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal för att föra dem samman.
  • Öka kunskapen om uppdragen och lagar som styr organisationerna/verksamheterna.
  • Höja kompetensen genom gemensam fortbildning utifrån verksamheternas behov.
  • Använda resurserna effektivt med RAK, Rätt Använd Kompetens, genom utbildning.
  • Underlätta arbetet med God och Nära Vård genom ökad förståelse för vad primärvårdsnivå är och förankring i hela primärvården.
  • Stärka möjligheterna att genom ett effektivt sätt möta befolkningens behov och möjliggöra en jämlik vård och omvårdnad utifrån glesbygdsmedicin.
  • Öka bevakningen och hanteringen av dessa frågor och snabbare beslutsvägar genom en gemensam chef.

Kommunens politiska vilja är att äldreomsorgen ska utvecklas i samband med om- och utbyggnad av kommunens särskilda boende som sker i direkt anslutning till vårdcentralen. Att samtidigt arbeta tydligare tillsammans är en del i utvecklingsarbetet.
Genom att utse en gemensam chef för äldreomsorgen och vårdcentralen i Vansbro kommun kommer den äldre befolkningen och primärvården att dra nytta av en sömlös primärvårdsnivå och effektivare resursanvändning.

Senast uppdaterad: 25 april 2023