Smedjebacken, Vansbro och Malung-Sälen i gemensamt Gröna vägen-projekt

Nu kommer sju elbilsladdare att etableras längs rv 66 mellan Smedjebacken och Sälen.

Bild

Ett projekt mellan Malung-Sälen, Vansbro och Smedjebackens kommuner.

Vi tre kommuner är de enda kommunerna i Sverige som beviljats pengar från Energimyndigheten för att sätta upp laddstationer på sina respektive huvudorter längs rv 66. Laddstationerna kommer att vara på upp till 350 kW i effekt som möjliggör laddning för personbilar men också för tung transporttrafik.
Tre kommuner beviljades bidrag, Smedjebackens, Vansbro och Malung- Sälens kommuner.
Det är de enda kommuner som sökt och fått investeringsbidraget. Alla andra beviljade projekt är Energibolag och privata företag.
Etableringen färdigställs under hösten 2023 i Malung-Sälen och Smedjebackens kommuner och under 2024 i Vansbro kommun.
– Det här ökar servicen och påskyndar energiomställningen för både yrkestrafik och persontrafik, säger Tiina Ohlsson, projektledare.

Kontakt
Tiina Ohlsson, projektledare
070 – 653 98 63
tiina.ohlsson@malung-salen.se

Senast uppdaterad: 16 maj 2023