Kommunfullmäktige 29 maj

Följ på plats eller digitalt!

Bland annat kommer dessa ärenden att behandlas:
- Investeringsplan 2023-2027
- Ansvarsprövning för styrelser och nämnder
- Årsredovisning 2022
- Svar på interpellationer
Sammanträdena visas alltid live på sammanträdesdagen.
Efteråt finns sändningarna tillgängliga för visning i sin helhet under två veckor.

Följ sändningen här! Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 maj 2023