Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Naturvårdsbränning

Länsstyrelsen Dalarna kommer att genomföra en naturvårdsbränning på onsdag strax söder om Äppelbo.

Bränningen är kommunicerad med räddningstjänsten enligt rutin och helikopter kommer att finnas på plats. Efterbevakning av området sker till objektet är helt kallt, dvs tre dagar efter sista synliga rök.
Bränningen genomförs för att stärka naturvärdena knutna till äldre brandpräglad tallskog.

Mer information finns på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 30 maj 2023