Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Föreningsdag på Smedbergsskolan

En framgångsrik mötesplats för elever i Vansbro kommun.

I veckan samlades elever från åk 4-6 på Smedbergsskolan tillsammans med Berghedens elever från Äppelbo för en spännande föreningsdag. Över hundra entusiastiska elever delades in i tio grupper och fick möjlighet att utforska ett stort område där tio olika föreningar från Vansbro kommun var representerade. Denna dag bjöd på fantastiska möten och enbart positiv respons från eleverna.

Målet med dagen

Målet med föreningsdagen var att ge eleverna möjlighet att prova på olika aktiviteter och sporter, samtidigt som de fick lära känna föreningslivet i kommunen. Genom att samarbeta med föreningar inom områden som orientering, volleyboll, jakt och hunddressyr, pingis, ridning, fotboll, friidrott och golf, erbjöds eleverna en bred uppsättning aktiviteter att välja mellan.
Varje grupp av elever fick möjlighet att rotera mellan de olika föreningarnas stationer. Eleverna fick testa på olika färdigheter och utmana sig själva under ledning av kunniga instruktörer och tränare. Detta gav eleverna en möjlighet att upptäcka nya intressen och kanske till och med hitta en förening som de kan engagera sig i på sikt.
Mot slutet av dagen genomfördes en utvärdering med eleverna för att få deras feedback och reflektioner över föreningsdagen. Responsen var överväldigande positiv. Eleverna beskrev dagen som fantastisk och berättade om alla givande möten och erfarenheter de fått genom att delta i olika aktiviteter. Många elever uttryckte intresse för att fortsätta utforska föreningslivet och hitta sätt att engagera sig i olika sporter och klubbar.

Tio föreningar

De tio föreningar som var representerade på föreningsdagen spelade en viktig roll i att ge eleverna en meningsfull och inspirerande upplevelse. Orienteringsklubben, volleybollklubben, jakt- och hunddressyrföreningen, pingisklubben, ridklubben, fotbollsklubbarna från Hulån, Dala-Järna och Vansbro, Hulåns friidrottsklubb och Snöå Golfklubb stod för ett brett spektrum av aktiviteter och möjligheter för eleverna att prova på.
Evenemang som föreningsdagen är av stor betydelse för att främja samarbete mellan skolan och föreningslivet i Vansbro kommun. Det ger eleverna en möjlighet att bredda sin horisont och upptäcka nya passioner samtidigt som det stärker samhörigheten i gemenskapen.
Det är också ett utmärkt tillfälle för föreningarna att visa upp sig och locka nya medlemmar.

Senast uppdaterad: 2 juni 2023