Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Eldningsförbud från och med 2023-06-08

Från och med torsdag, den 8:e juni kl 12.00, kommer ett eldningsförbud att gälla i Vansbro kommun, och i flera andra områden i region Dalarna.

eldningsförbud

Eldningsförbud i Vansbro kommun

På grund av värme och torka ska ett eldningsförbud utfärdas. Förbudet mot eldning kommer att börja gälla tillsvidare från och med 2023-06-08, kl 12.00.

För vidare information kring eldningsförbudet finns information att tillgå på Brandkåren norra Dalarnas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 7 juni 2023