Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Säkerhetsåtgärder mot skogsbränder

Sedan den 8 juni finns det regler för att förhindra skogsbränder i Vansbro kommun. Nu får man inte elda utomhus. Reglerna finns för att skydda skogen från att brinna ner.

Kommunen bestämmer när det är förbjudet att elda och hur länge förbudet gäller.
De bestämmer också vilka områden som omfattas av förbudet.

Se till att veta vad som gäller där du är
Riskerna för bränder är olika på olika platser i landet. Därför kan det vara förbjudet att göra olika saker på olika ställen under samma tid. Därför är det viktigt att alltid dubbelkolla vad som gäller just där du befinner dig. Information om eldningsförbud hittar du på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplatser. Du kan också lyssna på Sveriges Radio P4 för att få reda på om det är förbjudet att elda eller inte.

Kolla eldningsförbudet på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.
Det finns en karta på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan se om det är förbjudet att elda där du är. Om du laddar ner appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du också få information om brandrisken där du är.

Eldningsförbudet gäller bara i skog och mark
När det är eldningsförbud får man inte elda utomhus i skog och mark. Det betyder att man inte får använda saker som brinner, till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar, för att göra en eld eller grilla.
Just nu, när risken för brand är mycket hög, kan det också vara förbjudet att göra andra saker som kan orsaka en skogsbrand. Du kan ta reda på vad som gäller på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplatser.

Du får grilla i din egen trädgård
Förbudet gäller vanligtvis inte områden där hus och byggnader ligger nära varandra eller där det finns en väg, gata eller park emellan. Det betyder att du får grilla i din egen trädgård, på innergårdar, gårdar vid flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campingplatser. Om du campar på en naturlig campingplats eller bor ensam i skogen måste du ta reda på vad som gäller för just det området.

Det finns vissa undantag
I vissa fall kan vissa aktiviteter tillåtas trots eldningsförbudet. Till exempel kan det vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser som är avgränsade med betongrör eller sten. Det måste finnas en bred yta runt grillplatsen som är täckt med

grus eller annat material som inte brinner lätt. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Du kan få böter om du inte följer förbudet
Om du bryter mot eldningsförbudet kan du bli bötfälld. Om du orsakar en brand kan du också bli straffad, oavsett om det är förbjudet att elda eller inte. Därför är det väldigt viktigt att följa reglerna och undvika att göra något som kan starta en skogsbrand. Det hjälper till att skydda både människor och naturen.

Senast uppdaterad: 14 juni 2023