Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Betesförmedling i torktider

Torkan gör sig alltmer påmind och inget regn är i sikte. Har du mark som kan upplåtas till bete eller slåtter? Alternativt är du djurägare och är i behov av mer mark?

Sedan 2018 erbjuder Länsstyrelsen en betesförmedling där mark- och djurägare kan hitta varandra. Viktigt alla år, men extra viktigt ett år som detta!
Du annonserar och hittar annonser från mark- och djurägare här:
Betesförmedling | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Eller klicka dig in på Länsstyrelsens hemsida och sök på betesförmedling.
Vill du ha hjälp att lägga upp annons eller vet någon som behöver?
Vidareförmedla kontaktuppgifterna så hjälper vi till att få upp annonsen.

Har du frågor, kontakta:
betesformedling.dalarna@lansstyrelsen.se eller
Ann Eriksson, ann.w.eriksson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 50 384

Senast uppdaterad: 16 juni 2023