Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Störande musik från bilar nattetid

Vi får in mycket klagomål till kommunen att det spelas alltför hög musik kvällar och nätter. Inför helgens evenemang vill vi informera om hur du ska gå till väga om du blir störd nattetid.

Enligt Vansbros kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter är högtalarsändningar på offentliga platser inte tillåtna utan tillstånd från polismyndigheten. Överträdelser mot dessa föreskrifter hanteras av polisen.
Därför vill vi betona vikten av att göra polisanmälningar när ni blir störda.
Gunnar Andersson, säkerhetssamordnare i Vansbro kommun, understryker att även om det kan kännas som att en enskild anmälan inte kommer att göra någon skillnad, så är det antalet anmälningar som gör det.
Ju fler som rapporterar störningarna, desto större är chansen att polisen prioriterar och ökar sin närvaro under obekväma tider.

Det är enkelt att göra en anmälan via polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.eller via 114 14, där ni kan lämna all relevant information. Försök att ange registreringsnummer på det störande fordonet eller till och med förarens namn om möjligt. Detta underlättar polisens arbete och ökar möjligheterna till åtgärder. Polisen uppskattar även filmer på de störande fordonen, om ni har möjlighet att dokumentera situationen.

Under helgernas evenemang kommer personal från kommunen att finnas ute på kvällarna och förhoppningsvis ha en dämpande effekt på de som stör.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023