Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Eldningsförbudet hävs

Under helgen förväntas regn dra in över delar av Dalarna vilket innebär att brandrisken minskar i delar av länet och eldningsförbudet hävs natten mellan fredag och lördag (30 juni-1 juli).

Det är ditt eget ansvar att känna till vad som gäller i den kommun du befinner dig och vad som gäller för eldningsförbudet.
Information om det finns på kommunens Länk till annan webbplats. och räddningstjänstens Länk till annan webbplats. webbplatser.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. finns dessutom länkar till samtliga kommuner och räddningstjänster, samt till en karttjänst där du kan se aktuella eldningsförbud i hela Sverige.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023