Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Förebygg översvämning vid stora mängder nederbörd

De kommande dagarna varnar väderprognoserna för stora regnmängder som kan orsaka lokala översvämningsproblem.

Du som har en källare eller ett lågt liggande hus bör vara extra vaksam på risken för översvämningar i byggnaden. Det finns åtgärder som du som fastighetsägare kan göra för att förebygga och minska risken för översvämningar, du hittar råd om det på
dalavattenavfall.se/översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Senast uppdaterad: 4 juli 2023