Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Chaufförsbrist påverkar tömningar i Dalarna

Just nu råder det chaufförsbrist vilket påverkar tömningar av våra återvinningsstationer i området. Vi arbetar intensivt tillsammans med våra entreprenörer för att hitta lösningar och hantera situationen så bra som möjligt.

Återvinning

Foto: FTI

- Sommarperioden är intensiv och vi ser just nu en ökning i flödet av förpackningar på våra återvinningsstationer. Vi har planerat för det och ökat upp kapaciteten med tätare tömningar, men när det kommer stora mängder förpackningar på kort tid blir det fort fullt.
Den brist på chaufförer som vi just nu har hos vissa av våra entreprenörer märks därför snabbt och vi arbetar hårt för att hitta lösningar för att så snabbt som möjligt ta hand om förpackningarna, säger Cecilia Möller, regionchef på FTI.  

Från FTI:s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sida är vi tacksamma för alla som återvinner, men ber om hjälp i sådana här lägen. Har man möjlighet att sprida ut turerna till återvinningstationerna och vänta ett par dagar kan det göra stor skillnad. Vi uppmanar också alla att platta till och vika ihop förpackningarna innan de lämnas vid återvinningsstationerna så att fler får plats med mer, samt att inte ställa material utanför om det är fullt i behållarna. 

Tillsammans gör vi skillnad – tack för att du återvinner! 

Senast uppdaterad: 14 juli 2023