Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Höga flöden i Västerdalälven och Vanån

Flödet i Västerdalälven och Vanån bedöms öka under veckan. Det kan därför vara bra att följa utvecklingen och se till att bryggor och båtar är förtöjda.

regn

Som fastighetsägare har man ett eget ansvar att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Här kommer några tips och råd på hur man kan förbereda sig.

  • Var uppmärksam och följ väderutvecklingen om du bor i ett översvämningskänsligt område.
  • Se till att brunnar, diken och trummor i anslutning till din fastighet är rensade så att eventuella vattenflöden kan passera obehindrat.
  • Ta bort lösa kvistar och föremål som kan riskera att sätta igen brunnar och trummor.
  • Täta golvbrunnar om du vet att du tidigare haft problem med att vatten tar sig in i fastigheten.
  • Se till att båtar och bryggor är ordentligt förtöjda alternativt flytta dem till säker plats.

Är man i behov av täcklock till golvbrunnar så finns det att få vid Brandkåren Norra Dalarna i Vansbro, ring 010-203 17 56.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2023