Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Uppdaterad information om höga flöden och riklig nederbörd

Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna, där kommunen är medlem, informerar om det aktuella läget gällande den senaste tidens rikliga nederbörd.

Brandkåren Norra Dalarna meddelar att det geografiska området som de svarar för inte påverkats av regnet nämnvärt. Osäkra prognoser och lokala störtskurar kan dock få till följd att detta ändras.

Regn

Aktuellt läge
Under gårdagen hanterade Brandkåren Norra Dalarna (Brand) två översvämmade källare i Orsa och några larm i Mora och Leksand med anledning av blixtnedslag, dock ingen brand.

Prognosen för dagen är cirka 20-30 mm regn med lokala avvikelser gällande mängd och intensitet.

En orange varning för höga flöden är utfärdad för området kring Mångberg i Mora kommun. Brandkåren Norra Dalarna följer även utvecklingen i Västerdalälven de kommande dagarna då det är en viss fördröjning innan vattenmassorna från Sälenfjällen ger effekt i Vansbro.

Vilka åtgärder vidtas?
Brandåren Norra Dalarna har dagliga möten med vakthavande hydrolog på SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), vattenregleringsföretagen och Räddningsregion Bergslagen.

Alla pumpresurser är redo och vid behov kommer Brandkåren Norra Dalarna att gå upp i stabsläge. Brand kan hamna i ett läge med många samtidiga händelser och måste då prioritera larmen i särskild ordning. Då är det liv och hälsa i första hand och sedan samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur som prioriteras. Det kan innebära att översvämmade källare och liknande får vänta på hjälp. Den som påkallar hjälp från Brand ska få det men hjälpen kan dröja.

Säkerhetssamordnarna i kommunerna är underrättade om läget.

Sammanfattningsvis
Brand har normal beredskap och har inte påverkats nämnvärt av regnet ännu. Det är osäkra prognoser med lokala störtskurar som kan ställa till problem.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2023