Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Fortsatta höga flöden i Västerdalälven och Vanån

Flödet i Västerdalälven och Vanån bedöms fortsatt öka under veckoslutet. Det kan därför vara bra att följa utvecklingen och se till att bryggor och båtar är förtöjda.

Bild

Vansbro kommun har under dagen placerat ut pumpar och stängt ventiler för dagvattnet för att undvika att vattnet i Vanån och Västerdalälven tar sig in mot centrala delarna av Vansbro.

Kommunen följer nogsamt utvecklingen och kommer vidta nödvändiga åtgärder om behov uppstår.

Om du som fastighetsägare har behov av sandsäckar finns sådana att tillgå via kommunen. Du kontaktar då kommunens säkerhetssamordnare Gunnar Andersson på telefonnummer 0281-752 27 alternativt e-postadressen gunnar.andersson@vansbro.se.

Är du i behov av täcklock till golvbrunnar så finns det att få vid Brandkåren Norra Dalarna i Vansbro, ring 010-203 17 56.

För mer information kan du också besöka följande webbplatser:

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandkåren Norra Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2023