Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Uppdatering om höga flöden i Västerdalälven och Vanån

Flödet i främst Vanån men och i Västerdalälven bedöms fortsatt öka under veckoslutet. Det kan därför vara bra att följa utvecklingen och se till att bryggor och båtar är förtöjda. Om behov av invallning finns är det också hög tid att se över det.

Människa med stövlar på blött underlag

Kommunen följer nogsamt utvecklingen och kommer vidta nödvändiga åtgärder om behov uppstår.

Vattenregleringsföretagen har under dagen informerat om att mer vatten kommer att släppas på från Venjanssjön.

Om du som fastighetsägare har behov av sandsäckar finns sådana att tillgå via kommunen. Du kontaktar då kommunens säkerhetssamordnare Gunnar Andersson på telefonnummer 0281-752 27 alternativt e-postadressen gunnar.andersson@vansbro.se.

Är du i behov av täcklock till golvbrunnar så finns det att få vid Brandkåren Norra Dalarna i Vansbro, ring 010-203 17 56.

För mer information kan du också besöka följande webbplatser:

SMHI Aqua Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Brandkåren Norra Dalarna Länk till annan webbplats.

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2023