Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Uppdatering inför helgen avseende höga flöden i Västerdalälven och Vanån

Flödena i Vanån och Västerdalälven är fortsatt höga men prognoser visar på avtagande vattenmängder framöver.

Regn

Kommunen följer fortsatt utvecklingen och kommer vidta nödvändiga åtgärder om behov uppstår.

Vattenflödena i Västerdalälven och Vanån kommer fortsatt vara höga men prognoser visar på en kulmen och att flödena kan komma att minska under helgen.

Vidare vädjar kommunen till allmänheten att hålla båttrafiken i aktuella vattendrag till ett minimum. Detta för att värna den egna säkerheten då bråte kan finnas i vattnet och strömmarna kan vara starka och oberäkneliga. Dessutom riskerar privat egendom längs vattendragen att drabbas negativt av de vågor som uppstår.

Om du som fastighetsägare har behov av sandsäckar finns sådana att tillgå via kommunen. Du kontaktar då kommunens säkerhetssamordnare Gunnar Andersson på telefonnummer 0281-752 27 alternativt e-postadressen gunnar.andersson@vansbro.se.

Är du i behov av täcklock till golvbrunnar så finns det att få vid Brandkåren Norra Dalarna i Vansbro, ring 010-203 17 56.

För mer information kan du också besöka följande webbplatser:

SMHI Aqua Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Brandkåren Norra Dalarna Länk till annan webbplats.

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023