Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Utställning kretsloppsplan

Välkommen att ta del av förslag till ny kretsloppsplan för Vansbro kommun. Under perioden 15 augusti till 30 september har ni möjlighet att tycka till om förslaget.

Vad är en kretsloppsplan?

Föreställ dig ett samhälle utan avfall, där det vi slänger tas om hand och används igen och igen. För att komma dit har vi tagit fram ett kretsloppsplan för vår kommun.

För att minska avfallsmängder måste man arbeta med att förebygga att avfall uppstår och därför berör denna kretsloppsplan det mesta inom kommunen, både dess invånare och kommunens alla verksamheter.

Vi lever över våra tillgångar i Sverige och medelsvensken förbrukar i en nivå som gör att vi skulle behöva 4,5 jordklot för att resurserna ska räcka. Nu har vi bara ett jordklot och det är tydligt att vi måste ställa om vårt sätt att leva om vi ska ha något att lämna över till våra barn och barnbarn.

Kretsloppsplanen innehåller en rad åtgärder som bidrar till att ställa om mot ett hållbart samhälle och den är även en del i Energiintelligent Dalarna som samordnar det regionala arbetet.

Hur berör den mig?

Kretsloppsplanen kommer att styra hur konsumtionen ska minska, hur återvinning och återbruk ska hanteras. Allt detta kommer att påverka dig. Hur tycker du att vi ska göra?

Tyck till genom att skicka en e-post till oss:
Maila oss här

Nedan hittar du den fullständiga planen:

Kretsloppsplan 2023 – 2030 Länk till annan webbplats.

Avfallsplan och föreskrifter - Dala Vatten och Avfall AB (dalavattenavfall.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 september 2023