Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Spillvattenläckan i Vanån i Vansbro är lagad

Dala Vatten och Avfall AB meddelar på sin webbplats att spillvattenläckan i Vanån i Vansbro är lagad och ledningen är i full drift igen. Avspärrningen av Vanån kvarstår dock i väntan på att få ned ledningen till en djupare nivå.

Vatten

Spillvattenläckan i Vanån, Vansbro, är nu lagad och ledningen är i full drift igen. Arbete återstår dock med att få ner ledningen till djupare nivå så avspärrningen av ån kvarstår tillsvidare för båttrafik på den berörda sträckan, mellan Filipstadsbron och Vårdcentralen. Dykare och arbetsfordon kommer fortsatt finnas på plats till dess att ledningen är fixerad på botten.

För mer information hänvisas till Dala Vatten och Avfall AB:s webbplats: https://www.dalavattenavfall.se/kundservice/driftinformation/meddelande.html

Senast uppdaterad: 18 augusti 2023