Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Dricksvattenledning flyter i älven i Nås, Vansbro kommun

Dala Vatten och Avfall AB meddelar på sin webbplats att en dricksvattenledning har flutit upp till ytan i älven i Nås, Vansbro kommun.

Mer information: Dala Vatten och Avfall AB:s driftinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rinnande vatten ur kran
Senast uppdaterad: 18 augusti 2023